about ltech

技术中心

 

广东省工程技术研究中心认定

 
公司外景
技术中心外景1
公司外景
技术中心外景2
公司外景
技术中心外景3
公司外景
技术中心一角
公司外景
二次元
公司外景
跌落试验
公司外景
震动测试
公司外景
工频磁场发生系统
公司外景
静电放电发生系统
公司外景
酒精耐磨试验
公司外景
按键寿命试验
公司外景
周波跌落测试
公司外景
智能群脉冲测试
公司外景
研发检测仪表